O projekcie

26 września 2020

Dotacja na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

2014-2020.

Beneficjent: Tyluś Transport

Dofinansowanie projektu z UE: 214 339,26 zł