Transport

14 czerwca 2016

Naszą specjalnością jest transport kontenerów morskich wszystkich typów: 20′, 40′, 40′ HC, 45′ z głównie z portów takich jak: Hamburg, Bremerhaven, jak również z Rotterdamu czy Antwerpii na całą Unię Europejską i Szwajcarię, który wykonujemy z powodzeniem od 1995 roku.

W swojej ofercie mamy również 23 naczepy wyposażone w generatory Genset, umożliwiające transport kontenerów typu „Reefer”. Zajmujemy się również transportem towarów specjalistycznych, w tym materiałów niebezpiecznych podlegających konwencji ADR.

Możemy także w Państwa imieniu dokonać wszelkich formalności w porcie, tj. zwolnienia kontenerów oraz wystawienia dokumentów T1, gdyż w kwietniu 2005 roku nasza firma, jako pierwsza w regionie łódzkim, uzyskała zgodę Dyrektora Izby Celnej na stosowanie Wspólnej Procedury Tranzytowej W.P.T., przez co staliśmy się głównym gwarantem należności celnych wynikających z dokonanego przez nas przewozu towarów w obrocie międzynarodowym. Mamy również możliwość wystawienia dokumentów A18 (Verpflichtungsschein ), ponieważ jesteśmy zarejestrowani w porcie w Hamburgu.

Gwarantujemy terminowość dostaw, solidność i wysoką jakość świadczonych przez nas usług oraz zapewniamy możliwość negocjacji stawek frachtowych.